Kancelaria

Kancelaria mieści się na I piętrze narożnej kamienicy przy ul. Królewskiej 7 w Krakowie (wejście do budynku od strony ul. Józefitów), w strefie…

Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub…

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią…

Opłaty

Za dokonanie czynności notarialnej notariuszowi przysługuje wynagrodzenie, którego maksymalną wysokość określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku.

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadku i darowizn, co oznacza, że w związku z dokonaniem czynności notarialnej notariusz pobiera i odprowadza do właściwego urzędu skarbowego należne podatki.

Notariusz jest inkasentem opłaty sądowej, co oznacza, że w związku ze złożeniem za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego pobiera opłatę sądową, a następnie przekazuje ją właściwemu sądowi rejonowemu.

W celu ustalenia kosztów konkretnej czynności, prosimy o kontakt z Kancelarią Notarialną.

 

Kancelaria Notarialna, Maria Kwiecińska - Stybel, Anna Obler

ul. Królewska 7, 30-040 Kraków

Tel: 48 12 6326190, fax: 48 12 4233633

MARIA KWIECIŃSKA - STYBEL, ANNA OBLER

Kancelaria Notarialna