Kancelaria

Kancelaria mieści się na I piętrze narożnej kamienicy przy ul. Królewskiej 7 w Krakowie (wejście do budynku od strony ul. Józefitów), w strefie…

Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub…

Opłaty

Za dokonanie czynności notarialnej notariuszowi przysługuje wynagrodzenie, którego maksymalną wysokość określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości…

Kontakt

Kancelaria Notarialna

MARIA KWIECIŃSKA – STYBEL, ANNA OBLER Notariusze s.c.

ul. Królewska 7, 30-040 Kraków

tel. stacjonarny: 48 12 632 61 90

tel. komórkowy: 722 228 424 lub 695 777 575

fax: 48 12 423 36 33

e-mail: obler@notariuszekrakow.pl

kwiecinska-stybel@notariuszekrakow.pl

kancelaria@notariuszekrakow.pl

NIP: 6772330344

Numer rachunku bankowego:

13 1050 1445 1000 0090 6884 0405

Masz pytanie? Zapraszamy do kontaktu.

15 + 7 =

Kancelaria Notarialna, Maria Kwiecińska - Stybel, Anna Obler

ul. Królewska 7, 30-040 Kraków

Tel: 48 12 6326190, fax: 48 12 4233633

MARIA KWIECIŃSKA - STYBEL, ANNA OBLER

Kancelaria Notarialna

KLAUZULA WWW

 

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych (RODO). Poniżej przesyłamy Państwu najważniejsze informacje na ten temat.

 

Co to jest RODO?

 

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) to rozporządzenie unijne zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

 

RODO stosujemy od 25 maja 2018 r. RODO reguluje postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Chodzi w nim m. in. o to, by chronić dotyczące Ciebie informacje. Celem tych przepisów nie jest jednak zablokowanie przepływu danych osobowych. Wprost przeciwnie - te dane są potrzebne, np. byśmy mogli podpisać z Tobą umowę, czy przesłać Ci naszą ofertę. Dzięki RODO masz mieć jednak większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe.

 

Co to są dane osobowe?

 

To wszystkie informacje, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną i osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - (imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego, dane o lokalizacji, wizerunek, dane finansowe, dane niefinansowe).

 

Co to jest przetwarzanie danych?

 

To pojęcie, które często pojawia się w przepisach i dokumentach dotyczących danych osobowych. Przetwarzanie to wszystko, co dzieje się z informacjami na Twój temat - począwszy od ich zbierania, po m. in. przechowywanie, przekazywanie, porządkowanie i usuwanie.

 

Kto podlega ochronie na podstawie RODO?

 

 

Klienci Kancelarii – osoby fizyczne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

 

Jakie obowiązki będzie mieć Kancelaria po wdrożeniu RODO?

 

Kancelaria zobowiązana będzie powiadomić Klienta:

 

 

o administratorze danych,

 

 

o powołaniu Inspektora Ochrony Danych (o ile jest konieczny) i jego danych kontaktowych,

 

 

o celach, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych,

 

 

o prawach, które przysługują członkom w związku z przetwarzaniem danych.

 

Jakie prawa będzie mieć Klient Kancelarii po wdrożeniu RODO?

 

Najważniejsze prawa:

 

 

uzyskanie informacji o fakcie przetwarzania danych osobowych,

 

 

dostęp do informacji o danych osobowych przetwarzanych przez Kancelarię,

 

 

uzyskanie informacji skąd dane członka znalazły się w posiadaniu Kancelarii,

 

 

prawo do sprostowania danych (poprawienia danych),

 

 

prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadku, gdy Kancelaria nie ma już podstaw do przetwarzania danych,

 

 

prawo dostępu do danych,

 

 

prawo do przeniesienia danych,

 

 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać składając wniosek do Administratora Danych (Sekretariat Kancelarii).

 

Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy?

 

Nie planuje się przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Prawo sprzeciwu

 

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją: 1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub 2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Zgoda

 

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

 

Skarga

 

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Kontakt i informacje

 

Nasze dane kontaktowe, jako Administratora Danych:

 

MARIA KWIECIŃSKA – STYBEL, ANNA OBLER Notariusze s.c.

 

ul. Królewska 7, 30-040 Kraków

 

e-mail: rodo@notariuszekrakow.pl.

 

You have Successfully Subscribed!