Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub…

Opłaty

Za dokonanie czynności notarialnej notariuszowi przysługuje wynagrodzenie, którego maksymalną wysokość określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości…

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią…

Kancelaria
Kancelaria Notarialna mieści się na I piętrze narożnej kamienicy przy ul. Królewskiej nr 7 (wejście do budynku od strony ul. Józefitów), w strefie płatnego parkowania co zapewnia możliwość łatwego dojazdu i pozostawienia samochodu. W kamienicy jest winda.

Kancelaria Notarialna jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 17:00. Istnieje możliwość ustalenia innego terminu dokonania czynności notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także poza Kancelarią Notarialną, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.
Kancelaria Notarialna prowadzona przez notariuszy:
Marię Kwiecińską-Stybel i Annę Obler w formie spółki cywilnej
co roku kształci aplikantów, którzy następnie, już jako notariusze, otwierają własne Kancelarie. Kancelaria zatrudnia wielu wykwalifikowanych pracowników, co pozwala na sprawne, szybkie i terminowe dokonywanie wszelkich czynności notarialnych, a także obsługę dużych inwestycji. Współpracujemy od wielu lat z wieloma deweloperami, co pozwoliło nam zdobyć bogate doświadczenie w obsłudze tego typu podmiotów.

Kancelaria podejmuje wszelkie, nawet najtrudniejsze czynności, jest życzliwym doradcą każdego klienta, starając się rozwiązać nawet najbardziej zawiłe problemy prawne. Ponad dwudziestopięcioletnia, nieprzerwana obecność na rynku pozwoliła nam zyskać wielu stałych, powracających klientów, a także spowodowała, że Kancelaria cieszy się dużym zaufaniem i niezmiennie dobrą renomą.

Pragniemy nadal czynić wszystko i dokładać wszelkich starań, aby nie utracić zaufania i życzliwości Naszych Klientów, aby zarówno ci dotychczasowi, jak i nowi klienci powierzali nam swoje sprawy i problemy, mając gwarancję, że znajdziemy rozwiązanie, które zapewni im satysfakcję i zadowolenie. Wszelkie informacje związane z przebiegiem, warunkami, treścią i skutkami czynności notarialnych udzielane są w Kancelarii Notarialnej nieodpłatnie.

Notariusze

 
Notariusz

Anna Obler

Notariusz Anna Obler jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia ukończyła w 2003 roku, a tematem pracy magisterskiej był „Ustrój notariatu w Polsce na tle porównawczym z notariatem wybranych krajów europejskich”. Następnie w latach 2003-2006 odbyła aplikację pod patronatem notariusz Marii
Kwiecińskiej – Stybel, w której Kancelarii Notarialnej w latach 2006-2009 była asesorem notarialnym. Od sierpnia 2009 roku prowadzi Kancelarię Notarialną wraz z Marią Kwiecińską – Stybel. Posługuje się językiem angielskim.

Notariusz

Maria Kwiecińska-Stybel

Notariusz Maria Kwiecińska – Stybel  ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w roku 1985. odbyła aplikację notarialną w Państwowym Biurze Notarialnym w Bochni, gdzie pracowała do roku 1992 tj. do prywatyzacji Notariatu. Następnie  do roku 1994 prowadziła Kancelarię Notarialną w Bochni, a od roku 1994 do teraz w Krakowie. Od roku 2009 prowadzi Kancelarię z Notariusz Anną Obler.

 

Kancelaria Notarialna, Maria Kwiecińska - Stybel, Anna Obler

ul. Królewska 7, 30-040 Kraków Tel: 48 12 6326190, fax: 48 12 4233633

MARIA KWIECIŃSKA - STYBEL, ANNA OBLER

Kancelaria Notarialna

KLAUZULA WWW

 

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych (RODO). Poniżej przesyłamy Państwu najważniejsze informacje na ten temat.

 

Co to jest RODO?

 

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) to rozporządzenie unijne zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

 

RODO stosujemy od 25 maja 2018 r. RODO reguluje postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Chodzi w nim m. in. o to, by chronić dotyczące Ciebie informacje. Celem tych przepisów nie jest jednak zablokowanie przepływu danych osobowych. Wprost przeciwnie - te dane są potrzebne, np. byśmy mogli podpisać z Tobą umowę, czy przesłać Ci naszą ofertę. Dzięki RODO masz mieć jednak większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe.

 

Co to są dane osobowe?

 

To wszystkie informacje, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną i osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - (imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego, dane o lokalizacji, wizerunek, dane finansowe, dane niefinansowe).

 

Co to jest przetwarzanie danych?

 

To pojęcie, które często pojawia się w przepisach i dokumentach dotyczących danych osobowych. Przetwarzanie to wszystko, co dzieje się z informacjami na Twój temat - począwszy od ich zbierania, po m. in. przechowywanie, przekazywanie, porządkowanie i usuwanie.

 

Kto podlega ochronie na podstawie RODO?

 

 

Klienci Kancelarii – osoby fizyczne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

 

Jakie obowiązki będzie mieć Kancelaria po wdrożeniu RODO?

 

Kancelaria zobowiązana będzie powiadomić Klienta:

 

 

o administratorze danych,

 

 

o powołaniu Inspektora Ochrony Danych (o ile jest konieczny) i jego danych kontaktowych,

 

 

o celach, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych,

 

 

o prawach, które przysługują członkom w związku z przetwarzaniem danych.

 

Jakie prawa będzie mieć Klient Kancelarii po wdrożeniu RODO?

 

Najważniejsze prawa:

 

 

uzyskanie informacji o fakcie przetwarzania danych osobowych,

 

 

dostęp do informacji o danych osobowych przetwarzanych przez Kancelarię,

 

 

uzyskanie informacji skąd dane członka znalazły się w posiadaniu Kancelarii,

 

 

prawo do sprostowania danych (poprawienia danych),

 

 

prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadku, gdy Kancelaria nie ma już podstaw do przetwarzania danych,

 

 

prawo dostępu do danych,

 

 

prawo do przeniesienia danych,

 

 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać składając wniosek do Administratora Danych (Sekretariat Kancelarii).

 

Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy?

 

Nie planuje się przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Prawo sprzeciwu

 

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją: 1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub 2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Zgoda

 

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

 

Skarga

 

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Kontakt i informacje

 

Nasze dane kontaktowe, jako Administratora Danych:

 

MARIA KWIECIŃSKA – STYBEL, ANNA OBLER Notariusze s.c.

 

ul. Królewska 7, 30-040 Kraków

 

e-mail: rodo@notariuszekrakow.pl.

 

You have Successfully Subscribed!